De Kromme Horne

Wierum

Om de levendigheid van het dorp te versterken nam in 2016 een aantal inwoners van Wierum het initiatief om de mogelijkheden voor nieuwe recreatieve voorzieningen te verkennen. Er zijn veel ideeën gelanceerd, er is gebrainstormd, verkend en geschetst. Duidelijk wordt dat er een ruimtelijk element moet komen dat de kwaliteiten van Wierum zichtbaar maakt: de kwelder, het wad, de eindeloze zeedijk, de rust, het tij, de kleuren, het licht, de unieke geschiedenis en de verbinding met vaar- en wandelroutes in de regio. Er wordt contact gelegd met Ruud Reutelingsperger van kunstenaarscollectief Observatorium, met als resultaat een prachtig ontwerp voor de Kromme Horne.

Licht, getijden, weidsheid, rust en ongelooflijke vergezichten. Bij het ontwerp van de Kromme Horne komt alles bij elkaar. Bij betreding vanaf de zeedijk van deze kromme pier van 330 meter ben je te midden van slenken, kwelder en platen met het oneindige licht als metgezel. In dit ontwerp loopt de pier grotendeels langs de oude pier en beschermd deze tegen verder verval. Lopend boven het water en het slik en langs twee panoramische uitzicht- en verblijfsplekken ervaar je de schoonheid van dit unieke landschap. De twee ‘rotondes met afslagen’ zijn de plekken waar het getijde gevangen wordt. Hier ontstaan zogenaamde spoelgaten die – door de werking van het getijde – in de loop der jaren een ander landschappelijk uiterlijk krijgen. Er zullen kwelders en slenken ontstaan. Bij de een komen mosselbanken, bij de ander vegetatie en de pier heeft het bijkomende effect dat de bestaande kwelders zullen aangroeien.

Red de Kwelder
De kwelder bij Wierum is een uniek stukje landschap. Dorpelingen, vogelaars, wandelaars en wandlopers genieten hier volop van rust, beleving en de weidsheid van de schitterende Waddennatuur. Deze unieke ervaring staat echter behoorlijk onder druk. Bewoners van Wierum en omstreken en daarnaast wandel-, fiets-, natuur- en vogelliefhebbers uit heel Nederland maken zich daar zorgen over. Door nu in te grijpen, kan de kwelder behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties. Onderteken de petitie op www.reddekwelder.nl.

Het resulaat
Rijkswaterstaat legt in 2024  nieuwe rijsdammen aan waardoor wat nu nog over is van de kwelder bij Wierum zal blijven behouden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze kwelder een zeer belangrijk gebied is voor vogels.
Het is een van de weinige hoogwater rustplaatsen in de omgeving en het is een broedgebied voor scholeksters en bontbekplevieren. Direct nadat de rijsdammen zijn aangelegd zal de kwelder worden opgeschoond en worden nieuwe broedplekken voor wadvogels aangelegd. Dat betekent dat de kwelder in het broedseizoen niet meer betreden mag worden.

De werkgroep  zal zich blijven inzetten voor het realiseren van de pier De Kromme Horne omdat dit een prachtig alternatief is om het gebied toegankelijk te houden en het de druk op bezoek aan de kwelder zal verlichten.

De oorspronkelijke insteek van het ontwerp was vanuit een recreatief oogpunt; het mogelijk maken van een prachtige wadbeleving. Inmiddels wordt gekozen voor een primaire insteek vanuit een natuuroogpunt en wordt het bestaande ontwerp aangepast.

Mogelijke realisatie: in onderzoek

Locatie: Wierum