Our story

Sense of Place is a cultural development organization that gives new vitality to the region along the Wadden coast by enhancing the unique qualities of this area with the help of visual art and design projects. Together with residents and the landscape, we tell the story of the North through these projects. The history of the area and residents, the landscape and the future.

Sense of Place visualizes the unique values of nature, landscape and cultural history of the special UNESCO World Heritage Wadden area to a wider audience. This will give the region an economic and social impulse at the same time. Sense of Place sometimes initiate projects but more often it supports initiatives from the local communities. The projects respect the culture and nature of the area and tell the story of the location and the landscape. They thus give the place extra appeal and meaning: a Sense of Place.

Artists, landscape architects, researchers, residents, users, social organisations, entrepreneurs, nature conservation organizations and governments are brought into contact with each other to jointly shape cultural landscape development in an innovative way.

5 effecten van vooruitgang door stilstand

Valuation

Awareness

Connectedness

Sustainability

Livability

Sense of Place

De Streken

De Streken is een houten getijdenobject van beeldend kunstenaar Marc van Vliet en is te bereiken via een 150 meter lange loopbrug. Deze installatie op het wad beweegt mee op eb en vloed door de krachten van de maan. Het getij zorgt op ieder moment van de dag voor een andere beleving. Tijdens eb is de installatie […]

Read more
Sense of Place

De Streken

De Streken is a wooden structure created by the visual artist Marc van Vliet that changes with the tides. Based on the sun and the tidal forces (and the moon), the artwork’s form change with the tide.  This almost imperceptible variation occurs twice a day. Visitors will be able to reach the wooden artwork on […]

Read more
Sense of Place

Gemalen Verhalen

In het landschap van Fryslân liggen honderden, zo niet duizenden waterwerken. Gemalen, sluisjes, overloop en ga maar door. Allemaal om het oppervlaktewater en de grondwaterstand in goede banen te leiden. Kunstwerken op zich, die voor veel mensen onzichtbaar zijn door de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. Daar brengt Sense of Place, in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Visit […]

Read more
Sense of Place

Gemalen Verhalen

In het landschap van Fryslân liggen honderden, zo niet duizenden waterwerken. Gemalen, sluisjes, overloop en ga maar door. Allemaal om het oppervlaktewater en de grondwaterstand in goede banen te leiden. Kunstwerken op zich, die voor veel mensen onzichtbaar zijn door de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. Daar brengt Sense of Place, in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Visit […]

Read more
Sense of Place

Golf van Termunterzijl

“​Een wijde blik verruimt het denken” De Golf van Termunterzijl vertelt als Landmark geen eigen verhaal maar laat het landschap en bewoners hun verhaal vertellen. Bezoekers ontdekken en beleven, al wandelend door de Kleine Polder en over de Golf, vanuit verschillende perspectieven het gebied. De verbinding tussen het land en de zee, de (binnen en buiten)dijken. […]

Read more
Sense of Place

Watdataangaat

De Friese Waddenkust is een bijzonder kunstwerk rijker. Ter nagedachtenis aan Joop Mulder, is op de Sedyk bij Koehool het werk Watdataangaat geplaatst. Het kunstwerk, dat fungeert als bank, is ontworpen door beeldend kunstenaar Marc van Vliet en gefinancierd door naaste vrienden van Joop. De titel Watdataangaat is een verwijzing naar een veelvuldig gebruikte uitspraak van Joop. De vormgeving […]

Read more
Sense of Place

Bildtstars en Eigenheimers

Bildtstars en Eigenheimers is een foto- en verhalenroute langs de Waddenkust, voorbij reusachtige portretfoto’s van aardappelboeren midden in het landschap. Zo krijgen de boeren en hun families een gezicht. Welk verhaal willen zíj vertellen over het land dat zij bewerken? Over hun cultuur en hun leven? Bekijk de Waddenkust door de ogen van de lokale […]

Read more
Sense of Place

Bildtstars en Eigenheimers

In 2018 the photo project ‘Bildtstars and Eigenheimers’ kicked off with ten giant portraits of local potato farmers along the Wadden Sea coast of Northeast Friesland. You will find the portraits – by photographer Linette Raven –  on farm roofs, walls and barns in the middle of the landscape for at least five years.  Installed […]

Read more
Sense of Place

Bildtstars en Eigenheimers

Bildtstars en Eigenheimers is in foto- en ferhalerûte dy’t by de Waadkust lâns giet. Men sjocht mânske portretfoto’s fan jirpelboeren, dy’t midden yn it lânskip stean. Op dizze wize krije de boeren en harren famyljes in gesicht. Hokker ferhalen wolle sy fertelle: oer it lân dat hja bewurkje, oer harren kultuer en harren libben? Lear […]

Read more
Sense of Place

Broken Jug

In masterwurk fan in wrâldferneamd keunstner, Frank Stella’s yn it each springende, gigantyske keunstwurk Broken Jug, kin men gewoan lâns de Fryske Waadkust fine. Oan de Harnzerstrjitwei yn Harns stiet it ferneamde wurk op de kop fan de langparkearterreinen. De ymposante foarmen fan Broken Jug binne net te missen. “Mei de pleatsing fan Broken Jug […]

Read more
Sense of Place

Dobbepaarden

Dobbepaarden is een wandelroute achter de zeedijk bij Marrum. De route brengt het verhaal van de ‘paarden van Marrum’ – in 2006 wereldnieuws – op subtiele wijze tot leven in het landschap. Een echte blikvanger is het reusachtige fotokunstwerk van Marcel van Luit, liggend midden in de Ozingadobbe. Cultuur, kunst, natuur en een bijzondere vertelling: alles […]

Read more
Sense of Place

Dobbehynders

Dobbehynders is in kuierrûte efter de seedyk by Marrum. De rûte bringt it ferhaal fan de “hynders fan Marrum” -wrâldnijs yn 2006- op subtile wize ta libben yn it lânskip. In echte eachlûker is in reuseftich fotokeunstwurk fan Marcel van Luit, dat midden yn de Oazingadobbe leit. Kultuer, keunst en in bysûndere fertelling; alles falt […]

Read more
Sense of Place

Terp fan de Takomst

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Fryske landschap. Ze spreken tot de verbeelding als het gaat om de geschiedenis, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie en ze inspireren voor kunst, cultuur en toekomstige ontwikkelingen. Al langere tijd droomden verschillende mensen over het ontwikkelen van de Terp fan de Takomst. Een nieuwe buitendijkse terp, […]

Read more
Sense of Place

Terp fan de Takomst

Terpen binne wichtige ferskynsels yn it Fryske lânskip. Sy sprekke ta de ferbylding as it giet om de skiednis, sy roppe fragen op as it giet om  de archeology en it binne ynspiraasjeboarnen foar keunst, kultuer en takomstige ûntwikkelingen. Al langere tiid dreame ferskate minsken oer it ûntwikkeljen fan de Terp fan de Takomst. In […]

Read more
Sense of Place

Wachten op hoog water

‘Wachten op hoog water’ is een beeld van Jan Ketelaar. Het beeld bestaat uit twee, van metaal gelaste, vrouwen van vijf meter hoog. Een volle vrouw en een dunne vrouw. Ze kijken uit over zee. Het beeld gaat over de zoektocht naar balans en uitwisseling. De volle vrouw werd in december 2018 geïnstalleerd, het jaar […]

Read more
Sense of Place

Wachten op hoog water

“Wachtsje op heech wetter” is in byld fan Jan Ketelaar. Het byld bestiet út twa, fan metaal laske, froulju en is fiif meter heech. In tsjokke frou stiet njonken in meager frommeske. Sy sjogge oer see út. It byld symbolisearret de syktocht nei balâns en útwikseling. De tsjokke frou waard yn desimber 2018 ynstallearre, it […]

Read more

Stay informed